1. <dd id="qgdpb"></dd>

    1.  
      
      
     当前位置: 首页>>投资者关系>>公司治理结构>>监事会组成
      
      

     监事会组成

           职 务

     ________________________________

     蔡建群    监事会主席  

     旷高峰    监事

     皮丽珍    监事

           职工监事

     李怀东    职工监事

      
      
     广东韶钢松山股份有限公司 版权所有
     网上真钱打鱼